Hemma överallt 6-28.4.2024

By mars 7, 2024Föreställningar
Stjärnfall_Hemma_överallt_FB_EVent_1200x628_utan_slogan

Om väggar kunde tala…

Upplev magin i Hemma överallt med Improvisationsteater Stjärnfall – en föreställning som tar er på en emotionell berg- och dalbana genom hemmets alla rum. Från barndomens lekfulla oskuld till vuxenlivets komplexa relationer och åldringens stillsamma reflektioner, utforskar vi vad ett hem verkligen betyder.
Bli en del av berättelsen och låt er svepas med av musik, sång och publikens engagemang. ”Hemma överallt” är mer än bara teater – det är en kärleksförklaring till livets alla nyanser och en påminnelse om att var vi än är i världen, är hemmet hjärtats boning.
Föreställningar på Repsal Busholmen, Medlehavsgatan 14 Helsingfors.
Lördag 6.4 kl 19
Söndag 7.4 kl 19
Fredag 12.4 kl 19
Lördag 27.4 kl 14
Söndag 28.4 kl 14 – IN ENGLISH!
Biljetter via Fienta.com!
Normalpris 20€, Studerande / arbetslös 12 €
Medverkande: Anja Bargum, Jacintha Damström, Niklas Häggblom, Salla Markkanen, Valo Sauri, Johanna af Schultén, Svante Sjöholm
Pressbilder (länk) Fotograf: Nils Krogell
***

If walls could talk…

Experience the magic of ”Hemma överallt” (Home everywhere) with Improv Theatre Stjärnfall – a performance that takes you on an emotional rollercoaster through the rooms of the home. From the playful innocence of childhood to the complex relationships of adulthood and the peaceful reflections of old age, we explore what home truly means.
Become a part of the story and let yourself be swept away by music, song, and audience engagement. The show is more than just theater – it’s a declaration of love for all the nuances of life and a reminder that wherever we are in the world, home is where the heart is.
Performances at Repsal Busholmen, Välimerenkatu 14, Helsinki.
Saturday 6.4 at 7 pm
Sunday 7.4 at 7 pm
Friday 12.4 at 7 pm
Saturday 27.4 at 2 pm
Sunday 28.4 at 2 pm – IN ENGLISH!
Tickets via Fienta.com!
Regular price 20€, Student / unemployed 12€
Ensemble: Anja Bargum, Jacintha Damström, Niklas Häggblom, Salla Markkanen, Valo Sauri, Johanna af Schultén, Svante Sjöholm